Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą. Mamy nadzieję, że zakupy u Nas, będą dla Państwa przyjemnością. Dbając o zadowolenie naszych klientów, które jest naszym priorytetem, dokładamy wszelkich starań, aby obsługa była na najwyższym poziomie. Przed przystąpieniem do zakupów, proszę zapoznać się z poniższym regulaminem.

UWAGA!!! W ZWIĄZKU Z LIKWIDACJĄ SKLEPU, A W ZWIĄZKU Z TYM PROMOCJĄ : WYPRZEDAŻ I PRZECENY NA CAŁY ASORTYMENT SKLEPU KUPUJĄC NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ LUB NA STRONIE FACEBOOKU LUB INNYCH PORTALACH SPRZEDAŻOWYCH PRZYJMUJESZ DO WIADOMOŚCI, ŻE NIE MA MOŻLIWOŚCI ZWROTU ZAKUPIONEGO ASORTYMENTU PEŁNOWARTOŚCIOWEGO LUB USZKODZONEGO, WYMIANY LUB JEGO REKLAMACJI (O WADACH JAKIEGOŚ PRODUKTU ZAWSZE INFORMUJEMY)

PROMOCJA OBOWIĄZUJE NA CAŁY ASORTYMENT I SĄ TO CENY PONIŻEJ HURTU- DLATEGO INFORMUJEMY O BRAKU ZWROTÓW/REKLAMACJI/WYMIANIE.

REGULAMIN

§ 1
Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy BAJKOWO.SKLEP.PL, prowadzony jest przez firmę LILAY, wpisaną do rejestru CEIDG pod nr NIP 6252146634 REGON 361659765

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców, korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2
Definicje

1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą LILAY, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6252146634 REGON 361659765.
3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym BAJKOWO.SKLEP.PL
6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość.
7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
9. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
11. Formularz zamówienia – formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
13. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

§ 3
Kontakt ze Sklepem

1. Adres korespondencyjny Sprzedawcy: 42-582 Rogoźnik, ul.Podmiedze 6a
2. Adres e-mail Sprzedawcy: lilay@op.pl
3. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 15 1050 1360 1000 0092 1168 5608
4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów oraz za pomocą e-maila
5. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 17:00-18.00 (501-526-771)

§ 4
Wymagania techniczne

1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową
b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
c. włączona obsługa plików cookies,

§ 5
Informacje ogólne

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami końcowymi brutto.

§ 6
Zakładanie Konta w Sklepie

1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres do wysyłki, e-mail, nr telefonu.
2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 7
Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:
1. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”;
2. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
3. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), opcjonalnie wpisać dane do faktury (faktura wystawiana na życzenie Klienta), jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia;
4. kliknąć przycisk „Kupuję i płacę”/kliknąć przycisk „Kupuję i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
5. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 6. Zamówienia można składać przez całą dobę.

§ 8
Oferowane metody dostawy oraz płatności

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
a. Przesyłka pocztowa – paczka mini (mx. wymiar -21x30x5 cm do 1 kg)
b. Przesyłka kurierska (przedpłata – wpłata poprzez platformę Przelewy24 lub wpłata przelewem zwykłym) – waga do 30 kg
c. Przesyłka kurierska pobraniowa (płatność kurierowi przy odbiorze) – waga do 30 kg
d. Odbiór osobisty po wcześniejszym uzgodnieniu terminu: pod adresem: Rogoźnik ul. Podmiedze 6a
2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
a. Płatność przy odbiorze
b. Płatność za pobraniem – brak płatność za pobraniem z kategorii Świat Zabawek, Strefa Mamy oraz Bajkowa Kraina
c. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
d. Płatności elektroniczne
3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.
4. Wszystkie produkty oferowane w kategorii Bajkowa Kraina, Świat Zabawek, Strefa Mamy objęte są darmową dostawą kurierska, jednak nie ma możliwości wybrania opcji przesyłki kurierskiej pobraniowej (płatności przy odbiorze kurierowi). Wysyłka towarów z kategorii „Bajkowej Krainy”, „Świat Zabawek” oraz „Strefa Mamy” nie łączy się z wysyłką produktów oferowanych w pozostałych kategoriach ze sklepu.

§ 9
Wykonanie umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie mailowo oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
3. W przypadku wyboru przez Klienta:
a. płatności przelewem, płatności elektronicznych, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
b. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności kurierowi przy dostawie przesyłki.
c. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki gotówką, i odbiór w terminie 2 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru. Brak możliwości odbioru osobistego za zakupione produkty z kategorii Świat Zabawek, Strefa Mamy oraz Bajkowa Kraina
4. Zamówienia złożone, potwierdzone i opłacone przez Przelewy24 w dni powszednie, w soboty, niedziele oraz święta staramy się realizować następnego dnia roboczego. Zamówienia złożone i nieopłacone przez Przelewy24/przelew zwykły realizowane są w momencie zaksięgowania pieniędzy na koncie firmy LILAY lub po przesłaniu potwierdzenia wpłaty
5. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
b. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,
6. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie uzgodnionym ze Sprzedawcą. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
7. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Polski, a także, po wcześniejszym odrębnym ustaleniu kosztów na terenie Unii Europejskiej,
8. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna. Koszty dostawy Produktu są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia
9. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.
10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia, gdy pracownik wykrył wadę zamówionego towaru, będącego jedynym egzemplarzem na magazynie, lub w przypadku niejasności związanych z zamówieniem, gdy Sprzedawca nie może się skontaktować z klientem. W w/w przypadkach kwota wpłacona przez Klienta zostanie zwrócona na konto bankowe w terminie 7 dni roboczych, po wcześniejszym potwierdzeniu danych do przelewu z Klientem.
11. W przypadku braku towaru na magazynie, Klient zostanie o tym poinformowany poprzez wysłanie wiadomości e-mail i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia
12. Do zakupionego towaru dołączany jest paragon. W przypadku, gdy Klient będzie chciał otrzymać fakturę musi poinformować o tym Sprzedawcę drogą e-mail zaraz po dokonaniu zakupu. Dokonując zakupów w Sklepie, akceptują Państwo przesyłanie paragonów/faktur drogą elektroniczną (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur dz. U. 2005, nr 133, poz. 1119
13. Klient jest zobowiązany do sprawdzenia stanu przesyłki w obecności kuriera. Jeżeli dostarczony towar będzie uszkodzony, podstawą do zgłoszenia reklamacji jest spisany protokół szkody w obecności kuriera w momencie dostawy. Podpisanie potwierdzenia odbioru (listu przewozowego) przez odbiorcę zwalnia firmę kurierską oraz sprzedawcę z odpowiedzialności za zawartość przesyłki i jej ewentualne uszkodzenie podczas transportu.
14. Wszystkie produkty z kategorii Bajkowej Krainy, Świat Zabawek oraz Strefa Mamy objęte są darmową dostawą. Zamówienie produktów musi być jednak potwierdzone i opłacone przez Przelewy24 lub płatnością poprzez przelew zwykły na konto firmowe LILAY, nie ma możliwości wysyłki za pobraniem. Zamówienia złożone, potwierdzone i opłacone przez Przelewy24 w dni powszednie, w soboty, niedziele oraz święta staramy się realizować następnego dnia roboczego, wysyłka produktów z kategorii Świata Zabawek, realizujemy do dwóch dni. Zamówienia złożone i nieopłacone przez Przelewy24/przelew zwykły realizowane są w momencie zaksięgowania pieniędzy na koncie firmy LILAY lub po przesłaniu potwierdzenia wpłaty, jednak na wpłatę czekamy do 2 dni. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia gdy pracownik hurtowni wykrył wadę zamówionego towaru, będącego jedynym egzemplarzem na magazynie, lub w przypadku niejasności związanych z zamówieniem, gdy Sprzedawca nie może się skontaktować z klientem lub gdy produkt został wyprzedany przed naszego dostawcę i nie posiada go na stanie importera. Klient zostanie o tym poinformowany poprzez wysłanie wiadomości e-mail. W w/w przypadkach kwota wpłacona przez Klienta zostanie zwrócona na konto bankowe w terminie 7 dni roboczych, po wcześniejszym potwierdzeniu danych do przelewu z Klientem. Wszystkie oferowane towary z kategorii Bajkowej Krainy, Świata Zabawek oraz Strefy Mamy wysyłane są bezpośrednio od importera, z którą firma LILAY współpracuje, natomiast dowód sprzedaży/ faktura  jest wysyłana w formie elektronicznej na podany adres e-mail.

§ 10
Prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy kupna sprzedaży zawartej na odległość, bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni.
2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi.
3. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
4. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy.
5. Warunkiem przyjęcia zwrotu jest odesłanie do Sprzedawcy (dane adresowe Sprzedawcy zostały określone w § 3) zakupionego towaru w stanie niezmienionym (bez śladów użytkowania) – bez przekroczenia granic tzw. zwykłego zarządu (Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta art.34 pkt.4) wraz z dowodem zakupu
6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca w miarę możliwości niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
7. Skutki odstąpienia od Umowy:
a. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
b. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni dokonane przez Konsumenta płatności za zakupiony towar, w tym koszty najtańszego sposobu dostawy rzeczy wyszczególnionego cenniku dostaw. Zwrot nastąpi na wskazane przez kupującego konto bankowe w terminie nie później niż 7 dni od daty otrzymania zwrotu zakupionego towaru. Koszty odesłania towaru ponosi Klient (Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta art.34 pkt.2)
c. Koszty odesłania towaru ponosi Klient (Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta art.34 pkt.2)

§ 11
Reklamacja i gwarancja

1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
4. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru. Do reklamowanego Produktu należy dołączyć otrzymane z towarem potwierdzenie zakupu: paragon lub fakturę VAT (jest to podstawą do złożenia reklamacji)
5. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres 42-582 Rogoźnik, ul.Podmiedze 6a
6. Reklamacji nie podlegają Produkty, które w opisie mają informację o posiadanej wadzie.
7. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni roboczych po otrzymaniu przez Sprzedającego reklamowanego produktu, a o jej wyniku Klient zostanie niezwłocznie powiadomiony.
8. Koszty zwrotu reklamowanego towaru ponosi Klient. .W przypadku uzasadnionej reklamacji towar uszkodzony zostanie w pierwszej kolejności naprawiony (jeżeli będzie taka możliwość), wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeżeli nie będzie to możliwe (np. z powodu wyczerpania nakładu), Sprzedawca dokona wypłaty równowartości należności na wskazane przez Klienta konto bankowe w ciągu 7 dni roboczych od zakończenia procesu reklamacyjnego. Koszty powtórnej wysyłki towaru w wypadku uznanej reklamacji pokryje Sprzedawca. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek wysyłanych „za pobraniem”.

§ 12
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz na stronach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

§ 13
Dane osobowe w Sklepie internetowym

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 14
Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

POLITYKA PRYWATNOŚCI BAJKOWO

Polityka prywatności Bajkowo Dokument, który czytasz powstał w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Polityka prywatności to zbiór zasad, których celem jest poinformowanie naszych Klientów o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących w związku z tym uprawnieniami.

I. Dane Administratora

Administratorem Twoich danych osobowych jest firma Lilay Monika Jakóbczyk z siedzibą znajdującą się w Rogoźniku (42-582) , Podmiedze 6a, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6252146634 REGON 361659765. Z Administratorem możesz skontaktować się drogą mailową: biuro@bajkowo.sklep.pl lub listownie na adres: 42-582 Rogoźnik, ul.Podmiedze 6a .

II Dokonywanie zakupu dla użytkowników niezarejestrowanych, jak również osób posiadających konto – cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe, które nam podajesz dokonując zakupu w Sklepie Internetowym bajkowo.sklep.pl ( m.in. imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, nazwa firmy oraz NIP -jeśli dokonujesz zakupu na potrzeby firmy numer NIP ) przetwarzane są w celu: *realizacji składanych przez Ciebie zamówień na produkty znajdujące się w asortymencie *rozpatrywania składanych przez Ciebie reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru); *obsługi innych zgłoszeń lub zapytań które możesz do nas kierować *w celu obsługi i zapewnienia poprawnego działania Twojego konta w sklepie internetowym Jak również w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną Będziemy przetwarzać również następujące dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust.1 lit. f) RODO):

*Twoje dane dotyczące dokonywanych przez Ciebie zakupów w celu dochodzenia/ustalenia przez nas roszczeń, a także w celu obrony przed takimi roszczeniami (nasz prawnie uzasadniony interes obejmuje możliwość ochrony interesów firmy LILAY przy wykorzystaniu przewidzianych prawem środków,

*dane podane w pytaniu lub skardze tylko w celu udzielania odpowiedzi na Twoje pytania lub skargi l (nasz prawnie uzasadniony interes obejmuje możliwość reagowania na pytania oraz skargi Klientów);

*Twoje dane, jak również dane innych użytkowników Sklepu Internetowego bajkowo.sklep.pl w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług świadczonych przez nas drogą elektroniczną, w tym
przeciwdziałania ewentualnym nadużyciom lub oszustwom (nasz prawnie uzasadniony interes obejmuje zapewnienie bezpieczeństwa usług, w tym przeciwdziałanie nadużyciom i oszustwom).

III. Odbiorcy danych osobowych oraz okres ich przetwarzania

Twoje dane zostaną udostępnione tylko podmiotom, które działają na nasze zlecenie, tj. dostawcom usług i rozwiązań informatycznych , firmą świadczącym wysyłkę zamówienia , podmiotom świadczącym usługi księgowe(np. w celach rozliczeniowych Twoje dane będą przechowywane przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związanego z zamówieniem lub transakcją, oraz naszym partnerom, z którymi działamy na zasadach dropshopingu tylko w celu wysyłki zamówienia. Również jeśli zajdzie taka konieczność organom publicznym, w tym sądom, na ich uzasadnione żądanie, pełnomocnikom tylko gdy będzie to konieczne dla obrony firmy LILAY przed roszczeniami lub w celu dochodzenia przez firmę LILAY roszczeń. Jeżeli zdecydujesz się na dokonanie płatności za pośrednictwem podmiotów obsługujących płatności elektroniczne (Przelewy24,przelew tradycyjny) udostępnimy Twoje dane obejmujące (imię, nazwisko, numer i wartość zamówienia, numer IP, adres e-mail, numer telefonu, Twój identyfikator klienta przypisany Ci przez podmiot obsługujący płatności) temu podmiotowi tylko w celu realizacji Twojej Przechowujemy Państwa dane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji zamówienia oraz umożliwiający nam przesłanie do Państwa spersonalizowanej informacji handlowej. Po tym czasie dane są przechowywane wyłącznie na potrzeby zabezpieczenia dochodzenia roszczeń. Przypominamy, że w każdym czasie mogą Państwo usunąć dane.

IV. Twoje prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Każdy klient sklepu internetowego bajkowo.sklep.pl może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych uprawnień, Użytkownik powinien skontaktować się z administratorem wysyłając wiadomość mailową lub listownie (patrz.pkt.I – dane administratora) Administrator wykona żądanie Użytkownika niezwłocznie. Usunięcie, ograniczenie, przeniesienie oraz zgłoszenie sprzeciwu względem przetwarzania danych będzie miało wpływ na świadczone usługi i skutkować będzie prawdopodobnie uniemożliwieniem wykonania tych usług w sposób prawidłowy. Użytkownik powinien zdawać sobie sprawę z tego, że jego dane przetwarzane są wyłącznie na potrzeby realizacji zamówienia. Klient sklepu internetowego bajkowo.sklep.pl ma także prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że dane osobowe, które go dotyczą przetwarzane są przez administratora narusza postanowienia Rodo. Ponadto każdy Użytkownik może żądać: – dostępu do swoich danych osobowych, – sprostowania danych osobowych, – usunięcia danych osobowych, – ograniczenia przetwarzania danych osobowych, – przeniesienia danych osobowych.

V. Konsekwencje niepodania danych osobowych                                                           

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do prawidłowego świadczenia usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Ciebie zakupów w Sklepie Internetowym bajkowo.sklep.pl – niepodanie danych adresowych (m.in. numer telefonu, imię i nazwisko, adresu e-meil, adresu wysyłki)będzie skutkować anulacją zamówienia . Dla osób chcących założyć konto na stronie bajkowo.sklep.pl ,niepodanie danych wymaganych na etapie rejestracji konta użytkownika Sklepu internetowego uniemożliwi rejestrację konta użytkownika.

VI. Pliki Cookie

Podczas korzystania przez Ciebie ze Sklepu Internetowego bajkowo.sklep.pl na Twoim urządzeniu (komputerze, smartfonie, tablecie itp.) zapisywane są niewielkie pliki (w szczególności tekstowe), zawierające informacje niezbędne do prawidłowego korzystania ze Sklepu Internetowego tzw. pliki cookie. Dzięki zapisaniu tych plików na Twoim urządzeniu możliwe jest m. in. zapamiętanie danych logowania czy zapamiętanie towarów dodanych przez Ciebie do koszyka. Pliki cookie nie są w żaden sposób szkodliwe dla urządzenia i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień oprogramowania zainstalowanego na nim, a odczytanie zawartości tych plików możliwe jest jedynie przez serwer, który je utworzył. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
*sesyjne – przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. *trwałe – przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia Użytkownika Mechanizm cookies sesyjnych oraz trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies: *pliki niezbędne do działania Sklepu – bez ich zapisania na Twoim urządzeniu korzystanie ze Sklepu jest niemożliwe, gdyż pliki te umożliwiają prawidłowe działanie Sklepu Internetowego bajkowo.sklep.pl, logowanie do konta użytkownika na sklepie, nawigowanie po Sklepie jak również dokonywanie zakupów. *pliki zapewniające bezpieczeństwo transakcji dokonywanych w obrębie Sklepu – brak tych plików uniemożliwi bezpieczne dokonanie transakcji; *pliki statystyczne – umożliwiają zbieranie przez nas informacji statystycznych na temat sposobu korzystania ze Sklepu; *pliki funkcjonalne – pliki umożliwiające zapamiętanie Twoich ustawień i preferencji. Dzięki zapisaniu tych plików na Twoim urządzeniu m. in. nie będziesz musiał każdorazowo wpisywać loginu i hasła